Integritetspolicy

ALLMÄNT
Vital Dialog AB, organisationsnummer 559086-2891

Din integritet är viktig för oss. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) är vi ansvariga för behandlingen av Personuppgifter i de fall vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, som personuppgiftsansvariga. Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person.

Detta dokument innehåller en redogörelse av vår policy avseende vår insamling och behandling av dina Personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”).

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Följande Personuppgifter behandlas

  • Företagsnamn
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Epost
  • Adress
  • Organisationsnummer

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandlar dina Personuppgifter i huvudsak för följande ändamål

  • skicka information om tjänster
  • kundundersökningar
  • Förmedling av olika tjänster


Synpunkter

Vi är mycket angelägna om att åtgärda de fel som tyvärr kan förekomma. Därför är din åsikt viktig för oss. Vi tar tacksamt emot alla slags synpunkter. Skicka ditt namn och telefonnummer med en kort beskrivning av ditt ärende. Klicka på "Kontakt" knappen nedan för att ta kontakt med oss.© Copyright www.vitaldialog.se